Takto funguje ochrana proti pořezání

Takto funguje ochrana proti pořezání

Lesní práce je mimořádně krásná, ale také náročná činnost. Proto si vyžaduje také zvláštní ochranná opatření. Padající větve, stromy i pařezy skrývají velké nebezpečí - stejně jako manipulace s motorovou pilou. Tak snadno, jak projede pilový řetěz dřevem, projede i jinými materiály, které nejsou speciálně chráněny. Aby se předešlo úrazům s řetězovými pilami, existují kromě ochranných zařízení na pile (např. brzda řetězu) také osobní ochranné pomůcky se zabudovanou ochranou proti pořezání.

Rozlišují se dva druhy ochrany proti pořezání:

  • Blokující ochrana proti pořezání: která se používá zejména pro kalhoty s ochranou proti pořezání
  • Zpomalující ochrana proti pořezání: která se často využívá v lesnických botách s ochranou proti pořezání

Obě fungují na různém principu, avšak obě zabraňují, příp. zmírňují následky úrazu. Ani jedna však nezaručuje 100% ochranu. Nicméně často zabraňují vážnějším následkům úrazu.

Blokující ochrana proti pořezání sestává z polštářků, které se všijí do kalhot. Tyto polštářky sestávají z více vrstev tkaných, vysoce pevných a dlouhých polymerních vláken. Dostane-li se pilový řetěz do kontaktu s kalhotami, přetne nejdříve vrchní materiál. Poté zuby pily narazí na ochrannou vrstvu a vytáhnou vlákna z tkaniny. Tato vlákna pak řetěz přepraví k hnacímu pastorku. Tam vlákna stále více obalují hnací pastorek, až dokud nezablokují pohon a nezastaví řetěz. Toto video bylo natočeno pomocí vysoce rychlostní kamery a ve zpomaleném přehrávání ukazuje, jak se motorová pila zastaví:

Video: Blokující ochrana proti pořezání

Podívejte se ve videu, jak dochází během necelé vteřinky k zastavení řetězu:

Cílem zpomalující ochrany proti pořezání je ubrzdit řetěz až do zastavení předtím, než úplně dokončí řez. Za tímto účelem se například používají některé gumárenské směsi (především v gumových holínkách) nebo také vysoce pevná rouna z aramidu a jiných materiálů, jako je např. Kevlar. Také ocelové vložky, jako např. vložky do špičky boty, mohou mít zpomalující účinek. Energie, která je potřebná k přeřezání vložky, se odebere z kinetické energie řetězu. Tím se řetěz neustále zpomaluje až do úplného zastavení. Také zde je důležité: Funguje to pouze v případě, není-li řetěz průběžně napájen, tzn. že se musí zabrzdit opravdu jen dobíhající řetěz a nikoliv ještě dodatečně i výkon motoru.

Doporučit profesionální tip
zpět